Serviciul Model de Transport

Atribuții

  • Asigurarea suportului pentru compartimentele funcționale ale Direcției Tehnice în vederea elaborării studiilor de trafic;
  • Determinarea prognozele de trafic la nivelul unui proiect de infrastructură oferind date pentru fundamentarea analizei cost-beneficiu în vederea prioritizării proiectelor;
  • Administrarea modelului național de transport prin corelarea acestuia cu MPGT;
  • Actualizarea modelului național de transport în conformitate cu anchetele origine-destinație, respectiv recesămintele de trafic;
  • Analizarea şi emiterea unor puncte de vedere cu privire la documentaţia specifică din cadrul proiectelor C.N.A.I.R. S.A., în ceea ce priveşte respectarea modelului de transport.