Biroul Gestionare Parc Auto

Atribuții

 • Implementarea contractelor de servicii și /sau produse pentru întreținerea și repararea mijloacelor de transport auto, aflate în utilizarea CESTRIN, achiziția de vehicule și echipamente specifice CESTRIN, asigură întocmirea documentațiilor necesare din punct de vedere tehnic, financiar și administrativ, după caz;
 • Asigurarea, prin personalul său, în caz de necesitate, a transportului echipamentelor, probelor prelevate de laboratorul de drumuri, a transportului de personal și a altor activităţi specifice CESTRIN;
 • Distribuirea și urmărirea asigurărilor de răspundere civilă RCA pentru mijloacele de transport auto, aflate în utilizarea CESTRIN;
 • Distribuirea cardurilor de combustibil și urmărirea alimentării cu carburanți a mijloacelor de transport auto, aflate în utilizarea CESTRIN;
 • Întreținerea și repararea parcului auto, aflat în utilizarea CESTRIN, asigurarea efectuării inspecției tehnice periodice (ITP);
 • Inventarierea specifică a mijloacelor de transport auto, aflate în utilizarea CESTRIN;
 • Monitorizarea permanentă a stării de funcţionare a vehiculelor, realizată prin revizii periodice şi inspecţii tehnice periodice;
 • Realizarea demersurilor necesare contractării de servicii de reparare şi întreţinere a parcului auto;
 • Urmărirea valabilităţii poliţelor RCA şi asigurarea continuităţii acestora, prin încheierea unor noi poliţe;
 • Instruirea periodică a personalului din cadrul Biroului GPA, cu privire la modificările legislaţiei rutiere, noutăţi în materie de mecanică auto şi echipamente;
 • Identificarea şi reducerea riscurilor specifice parcului auto şi a evenimentelor neprevăzute.