Compartimentul Plan, Buget și Monitorizare

Atribuții

  • Elaborarea programului de lucrări conform propunerilor structurilor funcţionale;
  • Elaborarea pentru CESTRIN a “Limitelor de cheltuieli” pentru activitatea de întreținere pe indicative, prestații/subprestații și alte surse de finanțare, conform prevederilor bugetare alocate;
  • Întocmirea și raportarea realizărilor aferente activității de întreținere;
  • Asigură informații cu privire la realizarea bugetului de venituri și cheltuieli al CESTRIN;
  • Asigura informații cu privire la realizarea investițiilor;
  • Întocmirea şi raportarea realizărilor aferente investițiilor, separat pe surse de finanţare;
  • Elaborarea fundamentării propunerii Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CESTRIN;
  • Evidența prevederilor bugetare anuale și a realizării acestora pe tipuri de activități, conform surselor de finanțare;
  • Elaborarea de rapoarte, sinteze și statistici referitoare la prevederile bugetare și realizarea acestora.