Biroul Managementul Îmbrăcăminților Rutiere (PMS)

Scopul activităţii

 • Elaborarea de strategii de intretinere si reparatii a retelei rutiere aflate in administrarea CNAIR.

Obiective și Activități

 • Administrarea sistemului de management al drumurilor (PMS) la nivel de întreaga rețea de drumuri naționale și autostrăzi din România;
 • Actualizarea bazei de date cu parametrii tehnici caracteristici căii de rulare;
 • Acordarea de asistență tehnică reprezentanților DRDP 1-7 si Central CNAIR privind aplicarea și utilizarea sistemului de administrare PMS;
 • Întocmirea de analize statistice a parametrilor tehnici specifici căii de rulare la nivel de întreaga rețea rutieră, DRDP, categorii de drum;
 • Asigurarea suportului documentar pentru întreținerea bazei de date GIS destinate administrării datelor și monitorizării activităților referitoare la rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi;
 • Efectuarea înregistrărilor video/foto cu echipamentele ACD și tableta L2R Mesure și prelucrarea acestora pentru evaluarea stării de degradare și întocmirea de rapoarte tehnice.

Organizare

 • Sistemul de administrare al drumurilor (PMS) este un program informatic de management al drumurilor, tip L2R (LongLifeRoad) care este implementat la nivel de CESTRIN și DRDP 1-7;
 • Software-ul L2R (Long Life Road) reprezintă o aplicație necesară pentru funcționarea optimă a sistemului de management al drumurilor (PMS) care conține 3 module: Modul 1 L2R Base (baza de date), Modul 2 L2R Mesure (colectare date privind starea de degradare) și Modul 3 L2R Programme (stabilire strategii de întreținere).

Resurse

 • Evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții rutiere se realizează cu ajutorul echipamentului ACD și a tabletei L2R Mesure.
 • Evaluarea se aplică la drumuri cu structură suplă și semi-rigidă și poate fi folosită pentru:
  • determinarea stării tehnice a drumurilor, conform normativelor în vigoare;
  • determinarea stării de degradare a drumurilor pe care s-au executat lucrări de întreținere și reparații, conform normativelor în vigoare;
  • elaborarea de expertize tehnice.

Software L2R

Software-ul L2R (Long Life Road) reprezintă o aplicație necesară pentru funcționarea optimă a sistemului de management al drumurilor (PMS)Software L2R

Software-ul L2R (Long Life Road) reprezintă o aplicație necesară pentru funcționarea optimă a sistemului de management al drumurilor (PMS)

Resurse

 • Evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții rutiere se realizează cu ajutorul echipamentului ACD și a tabletei L2R Mesure.
 • Evaluarea se aplică la drumuri cu structură suplă și semi-rigidă și poate fi folosită pentru:
  • determinarea stării tehnice a drumurilor, conform normativelor în vigoare;
  • determinarea stării de degradare a drumurilor pe care s-au executat lucrări de întreținere și reparații, conform normativelor în vigoare;
  • elaborarea de expertize tehnice.

Echipament ACD

Evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții rutiere se realizează cu ajutorul echipamentului ACD

Echipament ACD

Evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții rutiere se realizează cu ajutorul echipamentului ACD

Echipament ACD

Evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții rutiere se realizează cu ajutorul echipamentului ACD


Tableta L2R Mesure


Evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții rutiere se realizează cu ajutorul tabletei L2R Mesure