Biroul Inspecții Poduri

Scopul activităţiii: Prioritizarea lucrărilor de intervenție la poduri

 • Datele colectate în timpul inspecțiilor cuprinse in fișele de stare tehnică vor fi introduse în sistemul informatic BMS de gestionare analitica a podurilor, din punct de vedere al starii tehnice, în vederea prioritizării lucrărilor necesare de intervenţie. Rapoartele tehnice generate astfel constituie un suport, din punct de vedere tehnico-economic, pentru administratorul retelei rutiere, ca factor de decizie, pentru alocarea optimă a resurselor cu scopul de a mentine la parametrii optimi investiţiile existente, de a asigura mobilitatea şi siguranţa utilizatorilor, având un rol vital în procesul de management operational.

Obiective

 • Efectuarea inspecțiilor tehnice vizuale pentru stabilirea stării tehnice a podurilor situate pe întreaga rețea de drumuri naționale și autostrăzi din țară, conform Instrucției AND 522, necesare actualizării bazei de date BMS (Bridge Management System);
 • Întocmirea rapoartelor de inspecție pentru podurile inspectate de pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale;
 • Întocmirea notelor de constatare pentru podurile inspectate la care se constată deficiențe majore în urma inspecțiilor vizuale de stabilire a stării tehnice;
 • Prioritizarea, ordonarea podurilor în funcţie de urgenţa de intervenţie dată de starea tehnică constatată în urma inspecţiei; lista podurilor la care este prioritar a se interveni cu lucrări de întreținere sau reabilitare/modernizare.

Efectuarea inspecțiilor tehnice vizuale

  Acestea presupun colectarea datelor referitoare la elementele componente ale podurilor şi caracteristicile lor fizice şi geometrice, precum şi toate elementele specifice inspecţiei:

  • stabilirea elementelor specifice poziţionării pe glob, utilizând sateliţi: latitudine, longitudine şi altitudine pentru fiecare lucrare de artă cu ajutorul GPS/PDA cu receptor GPS încorporat;
  • identificarea degradărilor aparente la podurile rutiere conform AND 534-98;
  • efectuarea de fotografii-martor pentru deficiențele consemnate în fișa de inspecție;
  • evaluarea cantităților de lucrări pentru remedierea defectelor constatate;
  • identificarea tipurilor de lucrări de întreţinere şi reparații pentru podurile rutiere conform AND 554-2004 şi CD 99-2001, precum şi a lucrărilor de consolidare conform NP 103-2004;
  • stabilirea stării tehnice a tuturor podurilor inspectate.

Evaluarea stării tehnice a podurilor

  Stabilirea stării tehnice a unui pod se efectuează periodic – cel mult la un interval de 5 ani la podurile aflate în exploatare şi, în mod obligatoriu, după evenimente deosebite (cutremure, inundaţii, accidente, prin avarierea elementelor constructive, transporturi excepţionale, modificări ale albiei râurilor, alunecări de teren etc.) sau în cazul apariţiei unor defecte suplimentare faţă de cele constatate la ultima clasificare a stării tehnice, care sunt semnalate cu ocazia inspecţiilor efectuate de personalul D.R.D.P.-urilor/S.D.N.-urilor. La podurile de lemn stabilirea stării tehnice se efectuează la un interval de maxim 3 ani.

  Stabilirea stării tehnice generale a unui pod este exprimată prin indicele stare tehnică IST, care reprezintă suma indicilor de calitate structurali si functionali și se clasifică în 5 clase tehnice.

Resurse necesare efectuării inspecțiilor tehnice vizuale

Fir cu plumb

Instrumente pentru inspecție: Fir cu plumb


Binoclu, Lanterne, Fisurometre

Instrumente pentru vizualizare: Binoclu, Lanterne, Fisurometre

Inspector de poduri

Echipamentul „Inspector de poduri” pentru investigare/intervenții la poduri la care accesul este dificil


Echipamente de protecție individuală

Echipamente de protecție individuală: cască, cizme de cauziuc, vestă reflectorizantă

Ingineri de specialitate CFDP

Ingineri de specialitate CFDP si personal tehnic suport