Biroul Prelucrări Date de Trafic

Atribuții

  • Activitatea de centralizare, validare, prelucrare şi gestionare a datelor de trafic rezultate prin diferite mijloace de investigare (recensământ de circulaţie, înregistrări automate de circulaţie);
  • Elaborarea de rapoarte şi sinteze de trafic şi punerea la dispoziţie a acestora pentru toate proiectele prioritare şi proiectele cu finanţare externă rambursabilă sau nerambursabilă, precum și pentru fundamentarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor şi pentru construcţia de autostrăzi, variante ocolitoare şi drumuri noi;
  • Asigurarea tuturor datelor de trafic, precum și interpretarea acestora, necesare studiilor de trafic pentru proiectele prioritare cu finanţare externă rambursabilă şi nerambursabilă;
  • Completarea chestionarelor referitoare la reţelele europene de drumuri;
  • Prelucrarea datelor si elaborarea matricilor de post la nivel MZ pentru anchetele O-D;
  • Revizuirea normelor şi normativelor care au ca obiect reglementări tehnice specifice;
  • Calculul traficului de calcul pe baza datelor de trafic rezultate din studii de trafic, respectiv recensamant de circulatie in conformitate cu legislatia in vigoare.