Compartimentul Protecția Mediului

Scop

  • Asigură implementarea eficientă a reglementărilor interne şi europene în materie la nivelul CESTRIN, respectiv asigură complianţa cu acestea în domeniul reciclării materialelor şi colectării deşeurilor pe categorii de materii componente.

Atribuții

  • Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor produse la nivelul CESTRIN, respectiv colectarea selectivă internă, în recipiente adecvate, şi predarea, după caz, pentru transport, tratare, reciclare şi/sau depozitare către operatori specializaţi şi autorizaţi, pe tipuri de deşeuri, inclusiv a celor chimice produse în legatură cu activitatea de laborator, conform legislaţiei în vigoare;
  • Întocmirea şi implementarea Planului de măsuri pentru prevenirea generării deșeurilor şi pentru valorificarea acestora conform standardelor aplicabile, asigurând trasabilitatea deşeurilor prin evidenţa acestora şi comunicarea acestuia către agenţia de mediu competentă;
  • Verificarea aplicării măsurilor de protecţie a mediului stabilite de autorităţi în rapoartele de audit sau de control specifice, precum şi în Planul de prevenire a generării deşeurilor;
  • Asigurarea reprezentării CESTRIN, în calitate de responsabil cu asigurarea activităţii de reglementare pe probleme de protecţia mediului, în timpul acţiunilor/activităţilor derulate/ organizate/ solicitate de către autorităţile cu atribuţii de monitorizare/coordonare/îndrumare/reglementare şi control în domeniu ori de către C.N.A.I.R. S.A.;
  • Întocmirea de referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea CESTRIN în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării proiectelor referitoare la probleme de mediu, conform principiilor şi regulilor stabilite în Legea nr. 211/2011;
  • Colaborarea cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autorităţi, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;
  • Promovarea la nivelul unităţii a unei atitudini corespunzătoare în legătură cu importanța protecţiei mediului.