Serviciul Relații Publice

Atribuții

  • Oferirea de informații la solicitările adresate prin telefon sau personal de contravenienți în legătură cu S.I.E.G.M.C.R. sau cu alte domenii de activitate ale CESTRIN, cu respectarea reglementărilor legale privind datele cu caracter personal și accesul la informații de interes public și a reglementarilor interne privind comunicarea publică;
  • Înregistrarea în evidențele proprii a petițiilor primite, în legătură cu procesele verbale de contravenție întocmite cu ajutorul S.I.E.G.M.C.R., primirea și formularea răspunsurilor către petenți și expedierea acestora în termenul legal;
  • Asigurarea activității de call-center pentru activitatea CESTRIN în cadrul S.I.E.G.M.C.R.