Serviciul 1 Constatare și Validare Contravenții Rovinietă

Atribuții

  • Constatarea contravențiilor în cadrul S.I.E.G.M.C.R. și întocmirea proceselor verbale de contravenție privind nerespectarea obligației de plată a rovinietei;
  • Validarea operațiunilor de constatare efectuate de către personalul cu atribuții de constatare a contravențiilor din serviciu;
  • Semnarea olografă a proceselor verbale de contravenție întocmite, ștampilarea acestora și verificarea în vederea trimiterii spre centrul de împlicuire/expediere către contravenienți.