Biroul Structuri Rutiere

Scopul activităţii

 • Avizarea documentațiilor tehnice prin verificarea și dimensionarea structurilor rutiere;
 • Contribuția nemijlocită la elaborarea Rapoartelor PMS cu privire la stabilirea stării tehnice a drumurilor.

Principalele activităţi

 • Analiza, prelucrarea și interpretarea rezultatelor investigațiilor nedistructive efectuate cu ajutorul echipamentului Falling Weight Deflectometer (FWD) în vederea stabilirii calificativului capacității portante pe rețeaua de drumuri naționale.
 • *Stabilirea calificativului Capacității Portante, presupune:

  • Stabilirea tronsoanelor omogene de drum;
  • Efectuarea măsurătorilor de deformabilitate cu ajutorul echipamentului Falling Weight Deflectometer (FWD);
  • Stabilirea sectoarelor omogene din punct de vedere al deformabilității, pe baza valorilor deflexiunilor înregistrate;
  • Determinarea valorii deflexiunii caracteristice corespunzătoare temperaturii de referință de 200C;
  • Stabilirea calificativului capacității portante în funcție de clasa de trafic și valoarea deflexiunii caracteristice.

 • Dimensionarea sistemelor rutiere noi sau existente (verificarea dimensionărilor), cu programe de calcul specializate.
 • **Dimensioarea structurii rutiere comportă următoarele etape:

  • pentru structuri rutiere suple și semirigide:

   • Stabilirea traficului de calcul;
   • Stabilirea capacității portante la nivelul patului drumului;
   • Alegerea sistemului rutier;
   • Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard;
   • Stabilirea comportării sub trafic a structurii rutiere;
   • Verificarea structurii la acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț

  • pentru structuri rutiere rigide:

   • Stabilirea traficului de calcul;
   • Stabilirea capacității portante a pământului de fundare (valoarea modulului de reacție al pământului;
   • Stabilirea alcătuirii straturilor subadiacente dalei din beton de ciment;
   • Determinarea capacității portante la nivelul stratului de fundație (valoarea modulului de reacție la suprafața stratului de fundație);
   • Calculul grosimii dalei din beton.

 • Întocmirea rapoartelor tehnice:
  • Analiza și verificarea documentațiilor tehnico-economice, emiterea punctelor de vedere prin verificarea si dimensionarea structurilor rutiere din cadrul documentațiilor astfel încat să se poată alege varianta optimă de proiectare.

Primax 3500

Primax 3500 - Deflectometru cu sarcina dinamică


Extras din raportul tehnic de interpretare a Capacității Portante


Extras din Instructiunea tehnica CD 155/2001 și din raportul tehnic de interpretare a Capacității PortanteObiective

 • Determinarea/stabilirea calificativului pentru parametrul de stare - CAPACITATE PORTANTĂ, în urma investigațiilor nedistructive efectuate cu echipamentul Falling Weight Deflectometer (FWD), pe rețeaua de drumuri naționale;
 • Întocmirea raportelor tehnice aferente solicitărilor primite din partea CNAIR.

Reglementari tehnice

 • Pentru interpretarea datelor referitoare la parametrul de stare ’’Capacitate Portantă’’ se folosesc prevederile următoarelor reglementări tehnice:
  • Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne, indicativ CD 155-2001;
  • Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple și semirigide, indicativ CD 31-2002;
 • Pentru dimensionarea structurii rutiere se folosesc prevederile următoarelor reglementări tehnice:
  • Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitică), indicativ PD 177-2001;
  • Normativ pentru dimensionarea ranforsării cu straturi bituminoase (metoda analitică), indicativ AND 550-1999;
  • Normativ de dimensionare al structurilor rutiere rigide, indicativ NP 081 – 2002;
  • Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor cu beton de ciment ale structurilor rutiere suple, semirigide și rigide, indicativ PD 124-2002;
  • STAS 1709/1 – 90 şi STAS 1709/2 – 90 pentru Verificarea comportării la îngheţ – dezgheţ a structurii rutiere.

Programe de calcul specializate

CALDEROM

CALDEROM

Primax Designe

Primax Designe - program de calcul specializat

Rapoarte Primax Designe

Rapoarte Primax Designe

Rapoarte Primax Designe

Rapoarte Primax Designe