Biroul Studii de Teren

Atribuții

  • Efectuarea de foto/filmări cu drona în vederea elaborării ortofotoplanurilor și studiilor topografice pentru lucrările de artă și drumurile/autostrăzile de pe întreaga rețea rutieră în baza metodelor şi tehnicilor procedurate;
  • Realizarea și verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile topometriei și cartografiei;
  • Elaborarea planurilor topografice și ortofotoplanurilor pentru lucrările de artă și drumurile/autostrăzile de pe întreaga rețea rutieră cu aparatura specifică din dotare pentru compartimente de specialitate – C.N.A.I.R. S.A.;
  • Furnizarea rapoartelor de investigaţii privind impactul între sistemul rutier aferent rețelei de drumuri și mediul înconjurător şi rezultatele măsuratorilor cu aparatura specifică din dotare pentru compartimente de specialitate – C.N.A.I.R. S.A.;
  • Gestionarea și prelucrarea înregistrărilor privind elementele supuse investigării şi inspecţiei, modul de efectuare a determinărilor respective, metodele şi echipamentele utilizate pentru a se putea asigura trasabilitatea şi, în caz de necesitate, să poată fi refăcute încercările în aceleaşi condiţii.

Dronă

Dronă

Dronă

Dronă