Serviciul Studii de Trafic

Atribuții

  • Actualizarea şi dezvoltarea bazei de date Optimizare Trasee cu restricţiile anuale şi lunare transmise de D.R.D.P. 1-7;
  • Analiza reţelei de drumuri naţionale din punct de vedere a capacităţii de circulaţie şi a condiţiilor de relief;
  • Coordonarea recensămintelor de circulaţie şi anchetelor origine-destinatie necesare întocmirii studiilor de trafic pentru construcţia de autostrăzi,variante ocolitoare şi drumuri noi;
  • Elaborarea studiilor de trafic pentru fundamentarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor şi pentru construcţia de autostrăzi şi drumuri noi;
  • Efectuarea de recensăminte de circulație și anchete origine-destinatie necesare întocmirii studiilor de trafic;
  • Analizarea sectorizării rețelei de drumuri publice în vederea stabilirii posturilor de înregistrare manuală sau automată a traficului rutier; Întocmirea și actualizarea documentelor Sistemului Calității din cadrul directiei;
  • Elaborarea punctelor de vedere privind promovarea normelor şi normativelor care au ca obiect reglementări tehnice specifice directiei.