Biroul Suport Implementare

Atribuții

  • Suport pentru activitățile  privind: întocmirea caietelor de sarcini, a referatelor de necesitate şi/ sau a altor documente conform procedurilor interne privind achiziţia publică, necesare demarării procedurilor de achiziţie publică a contractelor de servicii de proiectare (elaborare studii de prefezabilitate, elaborarea/ revizuirea studii de fezabilitate, expertize tehnice, DALI, completarea/ actualizarea studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice/ detaliilor de execuţie pentru contracte noi - proiecte în pregătire), aferente proiectelor;
  • Analizarea şi verificarea documentațiilor tehnice transmise de către compartimentele funcționale din C.N.A.I.R şi subunitățile sale, elaborate în cadrul proiectelor de infrastructură rutieră: (caiete de sarcini, teme de proiectare, expertize tehnice, dispoziții de șantier, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, documentații de avizare pentru lucrări de intervenție, revizuiri ale acestora, declarații de proiectare, studii de amplasament, reglementări tehnice);