Secția Laborator Drumuri

Principalele activităţi

 • Realizarea încercărilor de laborator fizice, chimice și mecanice, pe toată gama de materiale utilizate la execuția autostrăzilor, drumurilor și podurilor rutiere: pământuri, agregate, filere, bitumuri, bitumuri modificate, emulsii bituminoase, mixturi asfaltice, betoane, armături de rezistență, marcaje rutiere și materiale componente ale marcajelor rutiere verticale și orizontale;
 • Realizarea Incercărilor specifice in situ, distructive, semi-nedistructive și nedistructive pentru analiza tehnică a calității materialelor puse în operă, efectuarea de teste statice și dinamice pornind de la nivelul terenului de fundare și terasamente până la stratul de uzură al structurii rutiere, precum și a materialelor din elementele lucrărilor de artă;
 • Efectuarea investigaţiilor geotehnice prin încercări specifice de laborator cât și investigatii geotehnice in teren, de tipul forajelor si a puturilor deschise, in vederea prelevarii de probe si analizarea acestora in laborator;
 • Verificarea performantei marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului;
 • Studii şi încercări pentru implementarea de materiale noi si tehnologii rutiere performante
 • Cercetari pentru asimilarea şi implementarea unor metode moderne de analiză a materialelor si a metodelor europene utilizate la execuţia îmbrăcăminţilor rutiere;
 • Realizarea de încercări nedistructive pe stucturi din beton aflate în exploatare;
 • Investigarea rețelei de drumuri pentru determinarea caracteristicilor funcționale și structurale ale acestora.

Obiective

Laboratorul de Drumuri este laborator grad 1 : Acreditat RENAR – Certificat de acreditare nr. 220 LI valabil până în 18.08.2026. Autorizat Inspecţia de Stat în Construcţii - autorizaţia nr.3201/22.11.2016 reînnoită în data de 22.01.2021, valabilă până în 22.01.2025. Scopul secţiei este de a desfăşura activitate de cercetare, dezvoltare, elaborare de norme tehnice specifice, elaborare de agremente tehnice pentru materiale şi tehnologii noi specifice sectorului de drumuri, de a realiza prin incercari de laborator ( Anexa nr. 1 ) controlul calităţii lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale şi construcţie autostrăzi a caror beneficiar este C.N.A.I.R., de a verifica şi implementa materiale şi tehnologii noi în domeniul rutier.

Ca obiective, Secţia Laborator Drumuri include:

 • Controlul calităţii lucrărilor de drumuri și a lucrărilor de artă;
 • Activităţi de verificare a calităţii materialelor utilizate la lucările de drumuri şi la construcţia de autostrăzi;
 • Asigurarea calităţii în activitatea de încercare;
 • Activităţi de concepţie:
   • asimilarea şi implementarea metodelor europene de analiză a materialelor;
   • cercetări privind caracterizarea rezistenței mixturii asfaltice la fisurarea la temperatură scazută, prin intermediul încercărilor de tracțiune uniaxială;
   • cercetari pe bitumuri simple şi modificate cu diverse tipuri de polimer, utilizate la lucrările de drumuri si clasificarea pe clase de performanţă, în vederea evaluării calităţii acestora şi recomandării privind utilizarea acestora în diferite zone ale ţării.
 • Activităţi de urmărire în exploatare a sectoarelor experimentale realizate cu materiale sau tehnologii noi în vederea promovării acelora care sunt adecvate condiţiilor de climă şi trafic din ţara noastră.
 • Investigarea stării tehnice a reţelei de drumuri, folosind echipamentele de mare randament aflate în dotare pentru:
  • recepția drumurilor noi sau reabilitate, precum și a ranforsărilor și covoarelor;
  • elaborarea propunerilor de lucrări de întreținere la nivel național pentru asigurarea stării de viabilitate a drumurilor;
  • asigurarea condițiilor de monitorizare și intervenție necesare pentru optimizarea gradului de siguranță rutieră;
  • urmărirea performanţelor în exploatare a îmbrăcăminţilor rutiere
 • Perfecţionarea personalului.

Organizare

Laboratorul este organizat în 10 profile, în concordanţă cu legislaţia specifică aplicabilă laboratoarelor rutiere emisă de Inspecţia de Stat în Construcţii, după cum urmează: